Datamanagement

Datamanagement

Geen enkel bedrijf kan aan de datarevolutie ontsnappen. Voor veel ambitieuze ondernemingen is databeheer in de afgelopen jaren een kerncompetentie geworden. Of het nu gaat om de dataverzameling en -analyse van klantengedrag of het uitwisselen van productdata met ketenpartijen. Deze trend duiden we als “datagedreven ondernemerschap”. Een dynamische benadering ten aanzien van productdata stelt ondernemers in staat om in de online wereld beter te presteren, beter samen te werken en transparanter te opereren op het gebied van herkomst en samenstelling. De datagedreven ondernemer die fysieke producten weet combineren met kwalitatieve en betrouwbare productinformatie kan beter samenwerken met ketenpartners en heeft een breder palet aan afzetmogelijkheden. Dit heeft grote invloed op de concurrentiepositie van een onderneming. 

Verdieping in Product Informatie Management

WNDB is gespecialiseerd in product informatie management en heeft hiervoor diverse programma’s ontwikkeld. Enkele vragen die hierin beantwoord worden zijn: Hoe gaan ondernemers om met dit datatijdperk? Welk antwoord kan gegeven worden op concurrenten die hierin voorop lopen? Welke investeringen zijn het meest urgent en hoe kunnen we prioriteiten definiëren? Hoe kan productinformatie onderscheidend zijn en ingezet worden als een strategisch instrument om concurrentievoordeel te behalen? Waarom dient datamanagement getransformeerd te worden van een ondersteunend naar een primair operationeel proces.

De datagedreven ondernemer die wordt gevoed door de beschikbaarheid van data en analytische modellen kan volgens onderzoek beter omgaan met marktonzekerheden en onverwachte situaties.

WNDB heeft met name programma’s ontwikkeld op het gebied van Product Informatie Management.

Programma’s WNDB: