Het team

Het team

Als deelgenoot van de ondernemer

Een onderneming kan niet zonder ondernemer en als een onderneming groeit kan de ondernemer niet zonder team, waarop hij kan vertrouwen.

Nastreven gemeenschappelijk doel

Voor WNDB is het ondernemersteam een groep mensen die één gemeenschappelijk doel nastreven en het in grote lijnen met elkaar eens zijn over de route naar dit doel.

Duidelijkheid voor iedereen

WNDB ondersteunt de ondernemer bij het samenstellen en ontwikkelen van het gewenste team om hem heen. Daarbij gaat het ons vooral om het scheppen van duidelijkheid. Hebben de teamleden de gewenste competenties? Zijn de teamleden complementair aan elkaar? Zijn ze bereid elkaar te helpen? Durft men een eigen geluid te laten horen? En, zijn ze initiatiefrijk genoeg?

Het ondernemersbelang voorop

Ons uitgangspunt is dat het ondernemersbelang boven alle persoonlijke belangen staat en dat alle teamleden weten wat van hun verwacht wordt.

WNDB biedt de volgende programma’s:
  1. Workshop creativiteit en innovatie
  2. Workshop idee generatie
  3. Applicatie team improvement