IDC Fashion

IDC Fashion

Achtergrond

Productdata wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering van een onderneming. Fabrikanten leveren niet meer alleen fysieke producten aan hun B2B partners, maar ook de daarbij behorende productinformatie. Consumenten zullen steeds vaker online kopen. Kwalitatieve productdata is essentieel bij filterselecties op E-commerce platformen en marktplaatsen. Consumenten hebben daarnaast meer behoefte aan informatie over productsamenstellingen, herkomst en duurzaamheid.

Samen met een aantal belangrijke stakeholders binnen de fashion industrie ontwikkelde WNDB Entrepreneurial Engineering een data innovatieprogramma dat minder gericht is op het technologisch vernuft van Product Informatie Managementapplicaties en meer op de strategisch, organisatorische aspecten ervan. Product dataprojecten worden vaak vanuit een top-down benadering geïmplementeerd, waarbij de medewerkers op de vloer alleen maar kunnen volgen. Het data innovatieprogramma van WNDB is gericht op een bottom-up benadering en ketensamenwerking op het gebied van innovatie.

IDC Fashion

IDC Fashion staat voor Innovatie Data Contract. Dit is een innovatieprogramma voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de fashion industrie. Ketenintegratie, samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van productdata staan in dit innovatieproject centraal.

WNDB Business Engineering begeleidt en beheert IDC-projecten waarbij de volgende taken centraal staan:

 • Selectie en samenstelling samenwerkende ketenpartners
 • Formuleren van doelstellingen en innovatie scope
 • Coördinatie van innovatie subsidieaanvragen
 • Formuleren en goedkeuren innovatie data contract
 • Introductie en uitvoering data innovatie workshops
 • Moderating data innovatie meetings
 • Samenstelling innovatieteams, inclusief selectie, taken, verantwoordelijkheden en KPI’s
 • Begeleiden van teamleden
 • Applicatiebeheer en gebruikersondersteuning GPC-data applicatie
 • Toezicht en controle op uitvoering en realisatie
 • Rapportage naar directie, stakeholders en subsidieverstrekkers