De onderneming

De onderneming

Als samenbundeling van kennis, middelen en activiteiten.

Zoals het begrip ondernemer vele definities kent, geldt dit dito voor het begrip onderneming. Vanuit juridisch oogpunt is het de entiteit waarmee derden zakendoen en leveringsvoorwaarden worden overeengekomen. Vanuit organisatorisch oogpunt gaat het om de functies plannen, organiseren, leiden en controleren.

Niet bang voor vernieuwing

Voor WNDB is de onderneming een samenbundeling van kennis, middelen en activiteiten die ten dienste staan van de ondernemer. De plaats waar cultuur, dynamiek en identiteit ontstaat. Bij de inrichting van de onderneming kent ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en neemt deze ook in situaties die daarom vragen. Ondernemers zijn vaak het beste gebaat bij een platte, flexibele organisaties zonder bureaucratie en die niet bang is om mee te vernieuwen.

Programma’s WNDB:
  1. Oprichting
  2. Inrichting organisatiestructuur
  3. Taken en verantwoordelijkheden
  4. Competenties en vaardigheden
  5. Procesbeschrijving