Haalbaarheidsanalyse

Haalbaarheidsanalyse

Bij een haalbaarheidsanalyse beoordelen we de uitvoerbaarheid van een voorgesteld plan, concept of project. Afgezet tegen de verwachte ROI geven we antwoord op de vraag of een plan tijdig gerealiseerd kan worden op basis van de beschikbare mensen, tools, technologie en resources.

Tevens is het van belang een beoordeling te geven of betrokkenen zich bewust zijn van alle aspecten van het plan, verantwoordelijkheden, potentiële obstakels en risico’s.

De haalbaarheidsanalyse bestaat uit de volgende aspecten:

 1. Feedback beoordeling, inclusief identificatie mogelijke belemmeringen en weerstand
 2. Marktonderzoek, inclusief marktbeschrijving en concurrentieanalyse
 3. Organisatorische planning, inclusief personeelsbezetting, gewenste competenties, taken en verantwoordelijkheden
 4. Marketingplan, inclusief marketingstrategie, communicatieplan, begroting en ROMI.
 5. Exploitatiebegroting, inclusief omzetplanning, variabele en vaste kosten, investering- en financieringskosten.
 6. IST en SOLL planning, inclusief resource plan van eisen en wensen
 7. GO / NO-GO beleidslijn, inclusief SMART KPI’s.

WNDB kan bovengenoemde aspecten van de haalbaarheidsanalyse zelfstandig uitvoeren, maar geeft – indien mogelijk – de voorkeur aan begeleiding van deze activiteiten binnen het ondernemingsteam.

Opdrachtgevers kunnen een helder rapport verwachten, inclusief

 1. Samenvatting
 2. Technologische overwegingen: wat is nodig? Is het er? Zo niet, kunnen we het krijgen tegen welke kosten.
 3. Beschrijving van de markt
 4. Marketingstrategie
 5. Allocatie van mensen, tools en resources, inclusief organisatie plan met taken en verantwoordelijkheden.
 6. Planning en tijdlijn, inclusief piketpalen voor beleid en doelstellingen
 7. Project Funding, inclusief ROI
 8. Bevindingen en aanbevelingen onderbedeeld in technologie, marketing, organisatie en financiën.